ဂ်ႏူ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးပါဂရိလိပ္

ဂ်ီနီဗာ သဘာဝသမိုင္းျပတုိင္မွာ ဂ်ႏူလုိ႔ အမည္ရတဲ့ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးပါဂရိလိပ္ကုိ ၎ရဲ႕ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွာ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါလိပ္ဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ဂ်ီနီဗာ သဘာဝသမိုင္းျပတုိင္မွာ ဥအတြင္းမွ ေပါက္ဖြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ႏူ နာမည္ရ ေခါင္းႏွစ္လုံးပါ ေရာမနတ္ဘုရားရဲ႕ အမည္ကုိ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးပါတိရစာၦန္ဟာ သဘာဝအရ အသက္ရွည္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ ျပတုိင္တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္ထားႏုိင္မႈေၾကာင့္ ယခင္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ေနထုိင္သြားခဲ့တဲ့ ေခါင္းႏွစ္လုံးပါလိပ္ရဲ႕ သက္တမ္းရဲ႕ စံခ်ိန္ကုိ ခ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

(ဓာတ္ပုံ - Fabrice Coffrini/ေအအက္ဖ္ပီ)