ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ သုိ႕ စကၤာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လြန္း သြားေရာက္ေလ့လာ

ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ သုိ႕ စကၤာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လြန္း သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့စဥ္။
ဓာတ္ပုံ-သူရ/မဇၩိမ