ထိုင်းနိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စင်တာ BDMS Wellness Clinic နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ SEA LION Group တို့မှ Miss Myanmar World 2018 '' Ms. Han Thi" ကိုလည်း Brand ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်

ထိုင်းနိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စင်တာ BDMS Wellness Clinic နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ SEA LION Group တို့မှ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးကို ရရှိစေရန်အတွက် ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်အဖြစ် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။  Miss Myanmar World 2018 '' Ms. Han Thi" ကိုလည်း Brand ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။