ႏိုင္ငံတကာ

အနီးစပ္ဆုံးအရင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကအိမ္ေထာင္စုေတြဟာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကလာတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကုိအရအမိေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးတာပါ။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ