ဘုန်းနိုင်ဖြိုး

 နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လဟယ်မြို့အား တွေ့ရစဉ်။
 ဥရုချောင်းကြီးမှုကြောင့် လုံးခင်းသံတံတားမျောပါမသွားစေဖို့ အမှိိုက်များရှင်းလင်းနေစဉ်

Pages