ချီလီနဲ့ ဥရုဂွေးတို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ ကိုပါအုပ်စု (C)

25 June 2019
ချီလီနဲ့ ဥရုဂွေးတို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ ကိုပါအုပ်စု (C)

ချီလီ ၀-၁ ဥရုဂွေး
ကာဗနီ ၈၂'

အီကွေဒေါ ၁-၁ ဂျပန်
မီနာ ၃၅' - နာကာဂျီမာ ၁၅'

Mizzima Weekly