တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို စီစစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္ ANP ပါတီေျပာ

.

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ  ANP ဌာနခ်ဳပ္အား ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအးခ်မ္းခိုင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ။          ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ စီစစ္ၿပီးလြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)  ဒုဥကၠ႒ - ေဒၚေအးႏုစိန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေနသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ားကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ အညီ စိစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ   ႏုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။   ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနထုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါ"ဟု ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိသူမ်ားကုိလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူသားအားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိမႈကုိ အေျခခံရမည္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပး အေျဖရွာခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေလ်ာ့မေပးရန္ ေဒၚေအးႏုစိန္ကေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။

“ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္ဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ မဆုံး႐ႈံးသြားဖုိ႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္ “ ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီအေရးသည္အလြန္ရႈပ္ေထြးသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္  အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ သေဘာထား တစ္သားတည္းရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အသံကိုနားေထာင္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္းလည္းေဒၚေအးႏုစိန္ကဆက္ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ ျပႆနာအစမွာၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ ဆုိးေမြျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ ေနထုိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျပႆနာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဘက္ကေျပာဆိုခဲ႔သည္။