တ႐ုတ္တင္သြင္းထားသည့္ စီးပြားစႀကၤန္လမ္း ၂၀၁၈ အတြင္းလက္မွတ္ထိုးမည္

.

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ။          ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသြားရန္ရွိေနသည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တင္သြင္းထားသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) လက္မွတ္ထိုးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ဆိုသည္။

"လက္မွတ္ထုိးဖို႔က်န္တယ္။ လက္မွတ္ထိုးမယ့္ဟာကေတာ့ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး။ သုိ႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကေတာ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ထိုးျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ကာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) ကို အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

၄င္း MOU ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ႔ကာ အလားတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယိ က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေတြ႕ဆံုစဥ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အဆိုကို တင္သြင္းခဲ႔သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္အစျပဳသည့္ ၄င္းစႀကၤန္လမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္ ၃ရပ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားသည္။