ပိတ္မိကေလးငယ္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရး ဒုတိယေန႔တြင္ ေလးဦး ကယ္ထုတ္ႏိုင္

.

ဘန္ေကာက္၊ ဇူလိုင္ ၉ ။            ။ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ထိုင္းလူငယ္ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ နည္းျပျဖစ္သူတို႔အား ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္ကယ္ထုတ္ရာတြင္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ေလးဦးအား ထပ္မံ ကယ္ထုတ္ႏို္င္ခဲ့သည္။

မယ္ဆိုင္က လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနခဲ့သည္မွာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ လူငယ္ေလး ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပျဖစ္သူတို႔ကို ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ကယ္ထုတ္မႈတြင္ ကေလးငယ္ ေလးဦးကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုိဏ္ဂူအဝင္ေပါက္က ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းခ်ထားရာ တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနေသာ မ်က္ျမင္တစ္ဦးက ယေန႔တြင္ မ်က္ႏွာျပည့္ ေရငုပ္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ဝတ္ဆင္လ်က္ လူငယ္ေလးဦးကို ဂူတြင္းမွ ကယ္ထုတ္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း စီအင္န္အင္န္သို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎လူငယ္ေလးမ်ားမွာ ေရကူးဝတ္စုံမ်ားလည္း ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ၎တို႔ကို လူနာထမ္းစင္ျဖင့္ ကယ္ထုတ္ကာ အနားရွိ ယာယီေဆး႐ုံငယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္သြားေၾကာင္း ၎မ်က္ျမင္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။