အစုိးရက ခြင့္မျပဳသည့္ “ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ”ကုိ ပုံစံေျပာင္း၍ က်င္းပ

.

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ပုံစံတမ်ဳိးေျပာင္း “ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ကုိ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ANSCM)

ရန္ကုန္ - ဇြန္ ၁၂ ရက္။          ။ တရားဝင္ က်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးသည့္ “ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” ကုိ ပုံစံတစ္မ်ဳိးေျပာင္း၍ ကုိယ္စားလွယ္ ၉၀ နီးပါး ျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ညီညြတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ (၅) ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တရားဝင္ သြားေနတဲ့ Formal Process ကုိ Informal Process ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီကရလာတဲ့ ရလဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္သယ္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။” ဟု ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ULA/AA ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ALD) တုိ႔မွအပ အျခား ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP/ALA) ၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (ANC/AA) ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ အပါအဝင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၿမဳိ၊ ခမီ၊ ဒုိင္းနက္ အစရွိေသာ KNDP, MNDP, MNP ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ သယံဇာတဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ (၈၁) ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူ (၇) ဦးတုိ႔က တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု က်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ ဆုိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အေျခခံၿပီး က်င္းပေနေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ႀကီး (၆) ရပ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သယံဇာ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိသည့္ မူဝါဒ ေရးရာမ်ားအား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ စုဖြဲ႔ကာ ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းပါရွိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ ေခၚတြင္ေနေသာ “ရခုိင္ျပည္နယ္” အစား “ရခုိင္ျပည္ေထာင္” ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚ သတ္မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ ပူးေပါင္းသည့္ ျပည္ေထာင္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ခံယူ၍ဟု ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က ဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့ သ႑န္တစ္ခုတည္းမွာ ေနရရင္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္မဟုတ္တဲ့ တုိင္းျပည္သ႑န္တစ္ခုေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီျပည္ေထာင္စု ဆုိကတည္းက ျပည္ေထာင္ေတြ၊ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က နားလည္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္ေထာင္သည္ ဒီထဲမွာ ပါဝင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုဆုိရင္ ျပည္ေထာင္ပဲ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။”ဟု ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

၎တုိ႔ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ အေျခခံမူမ်ားအားလည္း အဆင့္ဆင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဘုံမူဝါဒသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ လတ္တေလာ အေျခေနမ်ား ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ေသာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္ ULA/AA ႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ALD) တုိ႔ကုိမူ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ငန္းေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အစီစဥ္ရွိၿပီး ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ဆုိသည္။