ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၄ လတာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရိွသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးခဲ့

.

 စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္၊ သကၠယ္ျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရိွ  Save the Children မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ (ယာယီ)အား ဇန္န၀ါရီလဆန္းက ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအးခ်မ္းခိုင္

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၂ ။            ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရိွသူ ၃၃၉ ဦးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရဘက္က  ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္သည့္ကာလသည္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲကမွ အသက္(၁၀) ႏွစ္ျပည့္သူ ၈၇ ဦး ႏွင့္ အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္သူ ၂၅၂ ဦးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး(ပန္းေရာင္)ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အစိုးရထံတြင္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရသူ ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ခံရန္ မည္မွ်ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဆုိသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ကိုမူ အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း၌ NV Card ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ဦးေရ (၃၇၉) ဦး ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာတို႔တြင္ NV Card ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ဦးေရ (၁၉၀၇) ဦး ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရဘက္က ဆုိသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ သကၠယ္ျပင္ IDP စခန္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေခါင္းဒုကၠာ IDP စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ နိဒင္ IDP စခန္းတို႔ကို NV Card လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေရွ႕ေျပးဧရိယာ(Pilot Area) အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟုလည္း အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းနိုင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ေနထိုင္ပါက NV Card မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ရမည္ဟု အစိုးရဘက္မွ ေရးသားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ဌာနအတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္မႈ မရိွပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔မွလည္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။