တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

.

ရန္ကုန္၊ ေမလ ၂၈ရက္ ။                    ။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ တင္သြင္းထားေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းႏွင့္ပတ္သတ္၍   ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ေမလ ၂၈ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lotte Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးတို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ   ေခါင္းစဥ္မ်ားကို   ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယိ က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း အဆိုကို တင္သြင္းခဲ႔သည္။

၄င္းစႀကၤံလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔တိုးခ်ဲ႕ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္ ၃ရပ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကီးမားဆံုးနဲ႔ေရရွည္စိန္ေခၚမႈဟာ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာနည္းပညာပိုင္းအရအခက္အခဲမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ႔အလယ္မွာ စီးပြားေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ တျဖည္းျဖည္းအင္အားႀကီးလာတဲ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းအျဖစ္ အေကာင္းဆံုးဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ရွိမလဲဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးသန္႔ေနအိမ္ႏွင့္ ယူနန္တကၠသိုလ္ရွိ ျမန္မာ႔အေရးေလ႔လာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပီကင္းတကၠသိုလ္မွပါေမာကၡ ဇူခြန္၊ ယူနန္တကၠသိုလ္ျမန္မာ႔အေရးေလ႔လာမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူ ပါေမာကၡ လီခ်မ္းယန္၊ Hehai တကၠသိုလ္မွ ရွိဂိုဂ်င္း၊ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး၊   ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ Ecodev ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းႏွင့္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၿပံဳးေကသီႏိုင္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခ႔ဲၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တို႕မွ တ႐ုတ္ပညာရွင္ ၁၄ ဦး စုစုေပါင္း ၃၅ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။