တူရကီက အစၥေရးေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံတြင္းမွ ယာယီထြက္ခြာရန္ ျပည္ႏွင္

.

 

အစၥတန္ဘူလ္၊ ေမ ၁၇ ။                                        ။ ဂါဇာနယ္စပ္တြင္ ပါလက္စတုိင္းတို႔အား အစၥေရးက သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အေရးယူမႈမ်ား ႀကီးထြားလာခ်ိန္   ေနာက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ တူရကီႏိုင္ငံက အစၥတန္ဘူလ္ရိွ အစၥေရးေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံတြင္းက ယာယီထြက္ခြာရန္ ျပည္ႏွင္လိုက္သည္။

အခ်ိန္ကာလအတုိင္းအတာတစ္္ခုအထိ ေကာင္စစ္၀န္အေနျဖင့္ တူရကီမွ ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ Anadolu သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္သည္။

တူရကီႏိုင္္ငံသည္ တဲလ္အဗစ္ရွိ ၎၏ သံအမတ္ႀကီးကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္အတြက္ ျပန္လည္ေခၚယူထားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးအားလည္း အန္ကာရာမွ ထြက္ခြာရန္ ေျပာထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အစၥေရးက ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ တူရကီေကာင္စစ္၀န္အား အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတိအက်မရွိ ႏိုင္ငံတြင္းက ထြက္ခြာသြားရန္ ေျပာထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ေမ ၁၆ ရက္က အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစၥတန္ဘူလ္ေလဆိပ္မွ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီး ထြက္ခြာလာခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တူရကီသံ႐ုံးက ယာယီသံအမတ္ႀကီး တာ၀န္ခံကို သမၼန္ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံက ဂါဇာနယ္စပ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွ ထိေတြ႔မႈမ်ားတြင္ အစၥေရးစစ္တပ္က ပါလက္စတိုင္္း ၆၀ ကို ပစ္သတ္ျခင္းအား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ တဲလ္အဗစ္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးအား ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အေမရိကန္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း အျပစ္ေျပာဆိုထားသည္။