အေမရိကန္ Grand Prix ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ၌ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ဘရူႏိုမားစ္ႏွင့္ ဘရစ္တ္ေနစပီးယား

.

အေမရိကန္ Grad Prix ကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲ၏ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ျပိဳင္ပြဲအား ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမို ရရွိရန္ႏွင့္ ကြင္းအတြင္းလာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ပိုမိုမ်ားျပားေအာင္ စြဲေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားျပိဳင္ပြဲ၌ ဂီတရႈိးပြဲမ်ားကို ထည့္သြင္းသြားရန္စီစဥ္ထားျပီး နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘရူႏိုမားစ္ႏွင့္ ဘရစ္တ္ေနစပီးယားတို႔ကို လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ဂရမ္မီဆုအတြက္ ၂၇ ၾကိမ္ခန္႔ စကာတင္စာရင္းထဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဘရူႏိုမားစ္သည္ သူ၏ 24K Magic ကမၻာ လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပီးေနာက္တြင္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ကားျပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ တစ္ရက္အလို တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖရန္စီစဥ္ထားျပီး စပီးယားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္အခမ္းအနား၌ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း Grand Prix ကားျပိဳင္ပြဲမွျပဳလုပ္သည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဂ်က္စတင္ တင္ဘာလိတ္ခ္က ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ တနဂၤေႏြေန႔ထက္ စေနေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ Grand Prix ျပိဳင္ပြဲစီစဥ္သူမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀န္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အဆိုေတာ္မ်ား၏ ပံုရိပ္ကိုအသံုးခ်ကာ ျပိဳင္ပြဲကို လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားလာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကလည္း ယင္းျပိဳင္ပြဲ၏ပံုရိပ္ကို ျမွင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္အဆုိေတာ္ ေတလာဆြစ္ကို ငွားရမ္းခဲ့ျပီး သူမ၏ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ၈ ေသာင္းခန္႔အထိရွိခဲ့ကာ ျပိဳင္ပြဲ အေပၚ လူစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးလာျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

Ref: Reuters