ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

.

ဓာတ္ပံု-AFP

ဧၿပီ ၁၁ ။             ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိသည့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ Cox's Bazar နယ္စပ္ၿမိဳ႕အနီး Kutapalong ဒုကၡသည္ကမ့္စခန္းရွိ ဘဂၤါလီ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ဘဂၤါလီ (ရုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားကို ျမန္မာအစုိးရဘက္က တရား၀င္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမရွိဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားျခင္းအေပၚ ၎တို႔ဘက္က မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Syed Ullah က ေျပာသြားသည္။

ယခု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကိစၥျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း ဒုကၡသည္ လူစုတစ္စုက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (ရုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းျပဳထားသည့္ စာတန္းတစ္ခုကုိ ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵျပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ အုပ္စုတစ္ခုကုိ တားျမစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ဘဂၤါလီအစုအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ အေယာက္ ၃၀ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အဆုိပါဒုကၡသည္စခန္း၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ၎အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။