ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ တက္မည့္အစီအစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖ်က္သိမ္း

.

 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲကို က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား ဖ်က္သိမ္းမႈ မတိုင္မီက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္ တန္းဘူးလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီၿမဳိ႕ Lowy Institute ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ သူမအေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္ကို မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး ပရိသတ္ဘက္မွ ေမးလာမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ မူလက စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနသိပ္မေကာင္းတဲ့အတြက္ ဒီ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီး ျမန္မာသံရံုးဘက္က Lowy Institute ကို အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္" ဆိုၿပီး အဆိုပါ Institute က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။