ဆီးရီးယားသူပုန္ေျမ ဂူတာအရပ္မွ ထြက္ေျပးသူေပါင္း သုံးရက္ေျမာက္အထိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္

.

ဂူတာ၊ မတ္ ၁၇ ။                   ။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ဒမတ္စကပ္ဆင္ေျခဖုံးအရပ္ အေရွ႕ပိုင္း ဂူတာမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားသည္ သုံးရက္ေျမာက္အထိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဖက္စပ္ Al-Ikhbariya TV ႏွင့္ အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ဟာ ရရာပစၥည္းကို သယ္လ်က္ ဖုန္ထေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသခံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကသည္ကို ထုတ္လႊင့္ျပသသည္။

သူပုန္အုပ္စုအား အစိုးရတပ္မ်ား ထိုးစစ္အရွိန္ျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ နာရီပိုင္းအတြင္း ဂူတာအရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းရွိေၾကာင္း ႐ုရွစစ္တပ္က မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

႐ုရွစစ္တပ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈျဖင့္ အစိုးရဦးစီးေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသူမ်ားတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ အနည္းဆုံး ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း အႀကီးတန္းတပ္မွဴးတစ္ဦးအား ကိုးကားလ်က္ ႐ုရွသတင္းေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာသည္။

သူပုန္ေျမမွ  အရပ္သားမ်ား တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးၾကစဥ္ မတ္ ၁၆ ရက္က ဆီးရီးယားက ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္း ေသဆုံးသူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကပ္၏ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အေရွ႕ပိုင္းဆင္ေျခဖုံးအရပ္မ်ားတြင္ ႐ုရွ၏ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမႈျဖင့္ ဆီးရီးယားအစိုးရက ထိုးစစ္ျမွင့္တင္လ်က္ရွိေနသည္။

သီတင္းသုံးပတ္ၾကာ ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရွ႕ပိုင္း ဂူတာတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ သူပုန္လက္ေအာက္မွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက စီးနင္းထားႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါ သီတင္းပတ္မ်ား ၾကာျမင့္သည့္ တိုက္ပြဲအတြင္း အရပ္သား ၁၃၀၀ ေသဆုံးကာ ၅၀၀၀ ဒဏ္ရာရၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ထြက္ေျပးလာေနသူေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။