ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကညာျခင္းႏွင့္စစ္ရပ္စဲျခင္းေၾကညာစာတမ္း (DPCW) ကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းမည္

.

 

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၇ ။                 ။ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္  ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ HWPL ဆိုသည့္အဖြဲ႕မွေန၍ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားၿပီး ၁၀ ခ်က္ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကညာျခင္းႏွင့္ စစ္ရပ္စဲျခင္း ေၾကညာစာတမ္း (DPCW) ကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢသို႕ တင္သြင္းသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း HWPL ၏ လူထုဆက္ဆံေရးသံတမန္ ေဒါက္တာသာဥာဏ္က ေျပာသည္။

DPCW ျပဌာန္းခ်က္တြင္ အပိုဒ္ ၁၀ခုႏွင့္ အပိုဒ္ငယ္ ၃၈ခုတို႔ပါဝင္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္လက္နက္ မ်ား၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားပါ၀င္သည္ဟု ၄င္းကဆက္လက္ဆိုသည္။

" ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ဒီအဖြဲ႕ႀကီးဟာ အခန္း ၁၀ ခန္း အခ်က္ ၃၈ ခ်က္ပါေသာ ဥပေဒတစ္ခု ကိုကုလသမဂၢမွာ တင္ၿပီးေတာ့အတည္ျပဳဖို႕ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ " ဟု ေဒါက္တာသာဥာဏ္ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေစဖို႕ေရးဆြဲေနတဲ႔ ဥပေဒကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွာတင္ လပိုင္းအတြင္း တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

DPCW အတည္ျပဳႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတကာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အပိုဒ္(၁) တြင္ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အင္အားသံုးမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားၿပီး အပိုဒ္(၂) တြင္ စစ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုေလ်ာ႔ခ်ၿပီး လက္နက္ေတြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္အသံုးခ်ရ မည္ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။