ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားကို အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္သြားမည္

.

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ။                ။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေကာ့ဘဇားတို႔တြင္ အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္သြားရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္က ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမ်ား သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီမွ ၆ နာရီခြဲအထိ ဒါကာၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြသည္ ယင္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအပါအ၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ပထမအသုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စုမွ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

" ျမန္မာဘက္ကလည္း ဒီ နာမည္စာရင္းကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္၊ ဒါကို တကယ္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အကူအညီကို သူတို႔ ေတာင္းခဲ့တာပါ" ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Asaduzzaman Khan က ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ရဲ႕ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရမည့္ လူေပါင္း ၆,၅၀၀ ကို ျမန္မာအစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေျပာၾကားထားသည္။

အဆိုပါႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ေဒသတေလ်ာက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျမစ္ေၾကာင္း နယ္နိမိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ျခင္း တို႔တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား “ (က) လုံၿခဳံေရးက႑ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ အရ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား အၾကား စနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ ပုံမွန္ ျပဳလုပ္ေနက် ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ (ခ) တစ္ႏွစ္ လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္/ အတြင္းဝန္အဆင့္ အစည္းအေဝး မ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊(ဂ) အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ အၾကား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆင့္က႑ အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မႈအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္၊(ဃ) အျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရး တို႔အတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္၊ အလယ္အလတ္ အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္/ အႀကီးအကဲ အဆင့္တို႔၌ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္၊(င) အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈ အျဖစ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ အားကစား အဖြဲ႕၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ သင္တန္းအစီအစဥ္ မ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး ၊ (စ) ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္မွ ေကာ့ဘဇားတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို အျမန္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္  ” စသည့္ အခ်က္မ်ား ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး H.E. Mr. AsaduzzamanKhan MP တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။