မဂၤလာေဆာင္ေကာလဟာလမ်ားကို ေဂါင္ယူးႏွင့္ ဂ်န္ယူးမီတို႔ ျငင္းဆန္ပယ္ခ်

.

ေတာင္ကိုရီးယားမွ နာမည္ေက်ာ္မင္းသားေဂါင္ယူးႏွင့္ မင္းသမီး ဂ်န္ယူးမီတို႔သည္ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚ လာသည့္ မဂၤလာေဆာင္ၾကေတာ့မည္ဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အြန္လုိင္းအသံုးျပဳသူတစ္ဦးက “ ေဂါင္ယူးဟာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔တုန္းက သူဟာ ရွီလာေဟာ္တယ္မွာ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ တစ္ေယာက္က ဒီသတင္းကိုေပးတာပါ။ မင္းသမီး ဂ်န္ယူးမီႏွင့္အတူ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသတင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေဂါင္ယူးႏွင့္ ဂ်န္ယူးမီတုိ႔၏ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ Soop Entertainment က “က်ေနာ္ တို႔ဟာ လူမႈမီဒီယာေပၚမွာ အခုျပန္႔ႏွံ႕ေနတဲ့ ေကာလဟာလေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔   ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်င္ပါ တယ္။ ေဂါင္ယူးနဲ႔ ဂ်န္ယူးမီတို႔ရဲ႕ သတင္းေတြဟာ တကယ့္ကို မွားယြင္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီမမွန္သတင္း ေတြ ထုတ္ျပန္မႈနဲ႔ ဆိုးရြားတဲ့မွတ္ခ်က္ေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေန တရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး ေအဂ်င္စီက “ေဂါင္ယူးနဲ႔ ဂ်န္ယူးမီတို႔ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြဟာ မွားယြင္း ေနပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ တကယ့္ေမာင္ႏွမေတြလုိ ေနထုိင္ၾကတာပါ။ ေဂါင္ယူးဟာ ဂ်န္ယူးမီကို သူ႔ရဲ႕ ေသြးရင္းတစ္ေယာက္လုိ သေဘာထားျပီး ဆက္ဆံတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဂါင္ယူးႏွင့္ ဂ်န္ယူးမီတို႔သည္ Silenced ႏွင့္ Train to Busan တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ရုပ္ရွင္မ်ားထဲ၌ အတူတူပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: Soompi