ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္တစ္ဦးကို ျမန္မာထုတ္ပစ္ခဲ့ဟု ကုလအစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

.

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံရေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္တစ္ဦးကို ျမန္မာအစုိးရက ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္   ႏိုင္ငံအတြင္းမွႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း  ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္း ေရးမွဴးျဖစ္သူ မစၥတာကင္မ္ခ်ဳိလ္နမ္ဟာ ကိုရီးယားသတၱဳတြင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရွိရတာေၾကာင့္   ျမန္မာအစိုးရက လုိအပ္သည့္အတုိင္း အေရးယူခဲ့ပါတယ္” ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ တင္ျပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ရံုး၏ အစီရင္ခံစာထဲ၌ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ထုိျပန္တမ္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာထဲ၌လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သလို လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္သည့္ေကာ္မတီ၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၌ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါသတၱဳတြင္းကုမၸဏီသည္ ပဲ့ထိန္းတပ္ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသည့္အတြက္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာထဲ၌ ျမန္မာအစိုးရက ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ   ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္တစ္ဦးကို ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးကို လြန္ခဲ့ေသာ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

“ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟာ အျပည့္အ၀ကို လုိက္နာက်င့္သံုးပါတယ္” ဟုလည္း ထိုအစီရင္ခံစာထဲ၌ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: South China Morning Post