မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူ အမ်ားစုမွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္ေန

.

 

ေအာက္တုိဘာ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ ။ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ ။                   ။  မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူအမ်ားစုသည္ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ကုိသာ အမ်ားဆုံး စိတ္၀င္တစား ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာျပည္၏ထိပ္တန္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး Website ျဖစ္သည့္ JobNet.com.mm က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆုံးရွာေဖြၾကသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ စာရင္းကုိင္အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ျပီး တတိယအမ်ာဆုံးအျဖစ္ နည္းပညာဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိရွာေဖြသူအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း JobNet.com.mm က၎တုိ႔၏ စစ္တမ္းကုိအေျခခံ၍ ေျပာသည္။တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအားျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းကုိင္ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကို္င္ ရွာေဖြမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာအလုပ္အကုိင္လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အလုပ္ရွာေဖြသူမွာ ၃၈.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စာရင္းကုိင္အျဖစ္ ၂၁.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ IT ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္လုိသူ ၁၅.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ အသီးသီးရွိၾကျပီး အျခားေသာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္သန္းက “မႏၱေလးဖက္မွာအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကုိပုိျပီး စိတ္၀င္စားၾကတယ္ဆုိတာ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းပုိင္းတုိ႔၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းပုိင္းတုိ႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပုိင္းတုိ႔ကုိ စိတ္၀င္စား ၾကတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုကဒီလုိမ်ိဳးလုပ္ငန္းေတြက မႏၱေလးမွာသိပ္မရွိၾကေသးတဲ့ အခါ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကရပ္သလုိျဖစ္သြားတဲ့ အခါ ပုိျပီးအလုပ္အကုိင္ေတြရွာလာၾကတဲ့သေဘာပါ။”ဟု ၎၏ အျမင္ကုိေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕အတြက္ လုိအပ္ေနေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ မႏၱေလးအလုပ္အကုိင္ျပပြဲၾကီးကုိ JobNet.com.mm က ဦးေဆာင္၍ မႏၱေလးျမိဳ႕ ဘူတာၾကီးအေပၚထပ္ရွိ ဟုိတယ္ Marvel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲၾကီးတြင္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းအင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ရွိထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၾကီး ၂၅ ခုေက်ာ္မွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိသြားမည္ျဖစ္သည္။

JobNetက ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါအလုပ္အကုိင္ျပပြဲအတြင္း ျပပြဲအခန္းငယ္မ်ားသုိ႔ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြသူမ်ားကတုိက္ရုိက္ အလုပ္ မ်ားေလ်ာက္ ထား ႏုိင္ျပီးအင္တာဗ်ဴး အခန္းငယ္မ်ား ထားရွိေပးထားကာ အလုပ္ေခၚလုိသူကုမၸဏီမ်ားက ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၍ အလုပ္ခန္႔ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ စာရင္းကုိင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ Customer support၊ အေရာင္းႏွင့္ မားကတ္တင္းပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကုိရွာေဖြေနၾကျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ IT ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအလုိရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ HR ႏွင့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပုိင္းတြင္လည္း အလုပ္ေခၚဆုိလုိမႈမ်ားရွိေနၾကျပီးJobNet မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲတုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိတက္ေရာက္ႏုိင္မလဲ

သင္သည္ ေရႊမႏၱေလးျမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္း၊ ဒါမွ မဟုတ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ စိတ္၀င္စား ေနျပီဆုိရင္ေတာ့ 2017 Mandalay Job Fairတြင္ ၀င္ေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျပီးJobNetရဲ႕ Websiteမွာလည္းသင္ရဲ႕ CV ကုိ၀င္ေရာက္ ျဖည့္ႏုိင္ျပီး သင္စိတ္၀င္စားတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြကုိ Email ကေန အျမဲေစာင့္ၾကည့္ရယူႏုိင္ပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္ေခၚယူလုိတဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕ခံကုမၸဏီမ်ားအတြက္

မႏၱေလးျမိဳ႕ခံကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားလုိျပီး တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္သူ ၃၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးရရွိလုိပါက[email protected]သုိ႔ Email ေပးပုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 099 544 591 (77-79)သုိ႔ျဖစ္ေစဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္အကုိင္ျပခန္းေနရာကုိ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ပလက္တီနမ္ စပြန္ဆာနဲ႔ ေရႊ စပြန္ဆာေနရာေတြ အားလုံးေရာင္းထြက္ထားေပမယ့္ ေနရာေကာင္း ျပခန္းေနရာ နည္းနည္းက်န္ေသးတာေၾကာင့္ ခုပဲဖုန္းေခၚဆုိလုိက္ပါ။

ကူညီပံ့ပုိးေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ား ေက်းဇူးတင္ျခင္း

၂၀၁၇ မႏၱေလးအလုပ္အကုိင္ျပပြဲၾကီးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ မႏၱေလးေဒသအတြက္ အလုပ္ကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးႏုိင္ေစရန္ ပလက္တီနမ္ စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ ပံ့ပုိးကူညီၾကေသာ Telenor ၊ ယူႏုိင္တက္အမရဘဏ္၊ Mega Lifesciences ႏွင့္ Pahtama Group ႏွင့္ ေရႊစပြန္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကေသာSP Bakery၊ Looking For a Change ႏွင့္ Myanmar Breweryကုမၸဏီမ်ားအား JobNet.com.mmအေနျဖင့္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 

######

www.jobnet.com.mmအေၾကာင္း   “အေကာင္းမြန္းဆံုးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ !ျမန္မာ့နံပတ္ (၁) အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္တဲ့ JobNet.com.mmမွာ ယခုပဲ စတင္ရွာေဖြလိုက္ပါ။ JobNet.com.mmဟာျမန္မာျပည္ရိွ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္သမား မ်ားရွာေဖြေပးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား အတြက္လည္း အျခားမည္သည့္ ေနရာတြင္မွရွာေဖြ မရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ကူညီေပးေနတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ JobNet.com.mmဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ job vacancies မ်ားကိုအြန္လိုင္းမွတဆင့္ click တခ်က္တည္းျဖင့္ရွာေဖြ ေတြ႔ရိွ ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

 

                                                    

Tags: