တရားမဝင္ လက္နက္မ်ားအား လာေရာက္အပ္ႏွံၾကရန္ ျပည္ထဲေရး ေၾကညာ

.

ေနျပည္ေတာ္(ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိေသာ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး လာေရာက္အပ္ႏွံၾကပါရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

“လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိေၾကာင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္” ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္က ဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး၏သား ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းထံမွ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ၎ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိၿပီးေနာက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိုသို႔ အသိေပးေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္အထိ ပစၥတိုေသနတ္ ၁၃လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ၆လက္၊ Gas ျဖင့္ ေဘာေစ့ထည့္ ပစ္ခတ္ေသာ ႐ိုင္ဖယ္ ၁လက္၊ ပစၥတို ၃လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၃၄လံုးႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အပါအဝင္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားျဖင့္ လက္နက္ပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ ၁၉၂၃ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)(က)(င)၊ ပို႔/သြင္းကုန္ ပုဒ္မ ၈/၁၀၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရး မူအရ ေလေသနတ္မ်ားအပါအဝင္ ေသနတ္လက္နက္ အားလုံးကို လိုင္စင္ျဖင့္သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထိုသို႔ လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရရွိရန္ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္/ပါမစ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕)သို႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားၿပီး စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

လတ္တေလာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္/ပါမစ္ ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိဟု ေနျပည္ေတာ္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ေျပာဆိုထားသည္။

တရားမဝင္လုိင္စင္မဲ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထက္မနည္း ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး အလားတူ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား(ယာယီ)ျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထက္မနည္း ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

 

 

Tags: