မက္ဆီကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ႏူးကမ့္ကြင္းနာမည္ကို ဘာစီလိုနာေရာင္းခ်မည္

.

ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ စပိန္ ။            ။ ဘာစီလိုနာအသင္းသည္ အာဂ်င္တီးနားတုိက္စစ္မွဴး မက္ဆီကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ဘာစီလိုနာအသင္းဘက္က မက္ဆီကို တစ္ပတ္လစာေငြ ေပါင္ ၅ သိန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကမ္းလွမ္းထားၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါက အပိုဆုေၾကးအျဖစ္ ေပါင္သန္း ၈၀ ေပးေခ်ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအပိုဆုေၾကးမွာ ေဘာလုံးေလာကတြင္ အမ်ားဆုံးအပိုဆုေၾကးလည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဘာစီလိုနာအသင္းက မက္ဆီကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားအသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ထို႔အတြက္ လိုအပ္လာပါက ႏူးကမ့္ကြင္းအမည္ကို   ေရာင္းခ်မည္   ျဖစ္သည္။   ႏူးကမ့္ကြင္းနာမည္ကို ၂၅ ႏွစ္အသုံးျပဳခြင့္အျဖစ္ ေပါင္ ၁၇၉ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

မက္ဆီအားထိုကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ပါက ဘာစီလိုနာအသင္း၏လစာေငြမွာ ၀င္ေငြ၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း(ေပါင္သန္း ၄၃၀ အထိ)ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မက္ဆီမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးရန္ အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေၾကညာႏိုင္မည္ဟု ဘာစီလိုနာအသင္းဘက္က ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

ရည္ညႊန္း ေဒးလီးေမးလ္ေ

Tags: