ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လုိအပ္ေနျပီး အလုပ္ခန္႔ထားလုိမႈမ်ားျပားေန

.

 

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ။                ။ ျမန္မာ့ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားစြာလုိအပ္ေနျပီးအလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားလုိမႈမ်ားမ်ားျပားေနေၾကာင္းဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကသုံးသပ္သည္။

အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳ၍ အလုပ္ေခၚယူမႈမ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာႏွင့္ စာရင္းကုိင္ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္သည္ ၆ လခန္႔တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိိပ္တန္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး Web portal တစ္ခုျဖစ္ေသာJobnet.com.mm က ထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္းအျပင္ ေစ်းကြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးစျပဳလာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ Banking and Finance ပုိင္းတြင္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားရန္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္လာတဲ့အျပင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာတကယ္ကြ်မ္းက်င္သူေတြလုိအပ္လာတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကလည္းတင္က်ပ္လာျပီး ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ေတြနဲ႔ ေရးဆြဲၾကရမယ္ ဆုိေတာ့ ဒီနယ္ပယ္မွာပုိျပီးလုိအပ္ခ်က္မ်ားလာတာပါ။"ဟု Win Thin and Associates Audit Firm ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာဦးမုိးေက်ာ္ကသုံးသပ္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကဲမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္း၏ အခ်က္အျခာျဖစ္ျပီးကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားေသာဘ႑ာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္နည္းပညာမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းမွာရွိဖို႔လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အလုပ္အကုိင္ေခၚယူမႈမ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

"ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းေတြ သျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာတဲ့ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးအလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားလုိမႈေတြဟာမ်ားျပားေနပါတယ္။ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအတြက္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစျပီးလက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပီးJobnet.com.mmကေနဦးေဆာင္ျပီးJobnet Banking and Finance Career Conference 2017 ကုိလည္းမၾကာခင္မွာက်င္းပေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။"ဟုJobnet.com.mm ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ Mr. Matt De Luca ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္းအင္တာနက္မွတဆင့္ အလုပ္ေလ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ Engineering က႑သည္ အလုပ္အကုိင္ေလ်ာက္ထားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနျပီးဒုတိယအေနျဖင့္ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအလုပ္အကိုင္မ်ားကုိပုိ၍ စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္းေတြ႔ရရွိသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းကုိင္အလုပ္အကုိင္ပုိင္းသည္ တတိယေနရာတြင္ေလ်ာက္ထားမႈအမ်ားဆုံးရပ္တည္ေနသည္။

About www.jobnet.com.mm “အေကာင္းမြန္းဆံုးေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ !ျမန္မာ့နံပတ္ (၁) အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္တဲ့JobNet.com.mmမွာယခုပဲစတင္ရွာေဖြလိုက္ပါ။ JobNet.com.mm ဟာျမန္မာျပည္ရိွ ထိပ္တန္းကုမၸဏီၾကီးမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြေပးမႈႏွင့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္လည္း အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ ရွာေဖြမရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ကူညီေပးေနတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။JobNet.com.mmဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ job vacancies မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ click တခ်က္တည္းျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

About Matt De Luca

Matt De Luca ဟာ JobNet.com.mm ရဲ႕မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။၎ဟာ၂၀၁၅ခုနွစ္အတြင္း JobNet.com.mmအား Co-founding မျပဳလုပ္မွီ PricewaterhouseCoopers (PWC) ရဲ႕ Management Consulting Division ပိုင္းမွာလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးသူ႔အေနနဲ႕နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ technology အခန္းက႑ရဲ႕ Banking ေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထူးတာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ Matt ဟာ JobNet.com.mmကိုဝင္ေရာက္မလုပ္ကိုင္မီွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းစီးပြားေရးဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ Rocket Internet ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ဆိုဒ္တစ္ခုမွာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ Matt ဟာ Erasmus University၊ Rotterdam School of Management မွ Science in Finance ဘာသာရပ္တြင္ Master ကိုင္ေဆာင္ထားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Matt ဟာရန္ကုန္တြင္အေျခခ်ေနျပီးျမန္မာႏိုင္ငံ JobNet.com.mmရဲ႕တိုးတက္မႈကို ဦးေဆာင္မႈျပဳေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Tags: