ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဖူဆယ္အမ်ိဳးသားအသင္းနည္းျပ ရုတ္တရက္ ႏႈတ္ထြက္သြား

.

Photo-Press-TV

စက္တင္ဘာ ၈ ။          ။ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဖူဆယ္အမ်ိဳးသားအသင္း နည္းျပသည္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ငါးလအၾကာတြင္ ရာထူးမွ ရုတ္တရက္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း MFF မွ ထုတ္ျပန္သည္။

အီရန္ႏိုင္ငံသား ရီဇာ ေခၚဒီသည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပဲြအၿပီး ၄င္း၏ မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခြင့္ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နည္းျပသည္ MFF ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ တစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဖူဆယ္အမ်ိဳးသားအသင္း နည္းျပရီဇာေခၚဒီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဖူဆယ္အသင္းနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ဘဲ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္း(၅)သင္းတြင္ ေနာက္ဆံုး အသင္းအျဖစ္ ျမန္မာဖူဆယ္အသင္း ရလဒ္ဆုိးရြားခဲ့သည္ဟု MFF က ေဖာ္ျပထားသည္။

 စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ ရီဇာေခၚဒီ အေနျဖင့္ MFF ထံ ၄င္း၏ လစာ တစ္လစာ ျပန္လည္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု MFF က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါႏႈတ္ထြက္မႈတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိွသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား ရိွေနသည္။