အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီဆုိသည့္ အသံုးအႏႈန္းအစား ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု ေျပာင္းလဲသံုးႏႈန္း

.

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား "အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား"ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲမႈအစား "ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား"ဟု အစိုးရက ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၉ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္ကာ "ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား"ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚသည္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည့္ State Counsellor Information Committee ၏ တရားဝင္ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းအျပင္ အဆုိပါ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကိုလည္း "State Counsellor Information Committee"ဆုိသည့္ အမည္မွ "Information Committee" ဟုလည္း ေျပာင္းလဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ Information Committee တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အခ်ဳိ႕တြင္လည္း "ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား"ဟုလည္း ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳထားသည္။

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးက ျမန္မာသံမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္က AFP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းသို႔ အေခၚအေဝၚ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ လက္ကိုင္ဖုန္း ႏွစ္လံုးကို မဇၩိမက ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း SMS မွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ 

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ကမူ "အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္အစား ARSA အၾကမ္းဖက္လိုု႕ ေျပာင္းသံုုးတယ္။ ဒါက သူတိုု႕လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပဲ။ ေျပာင္းခြင့္ရိွပါတယ္။  
ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသံုုးစြဲတယ္။ သတင္းထုုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ျပန္ၾကားေရး ဒါမွမဟုုတ္ သမၼတရံုုး ဒါမွမဟုုတ္ အစိုုးရအဖြဲ႕ ဒါမွမဟုုတ္ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ဘယ္သူ႕ကိုု ကုုိယ္စားျပဳတယ္ဆိုုတာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေျပာသင့္တယ္။" ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ကမူ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္ ARSAတို႔ကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။