အေမရိကန္၏ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ရွင္ ခ်မွတ္ျခင္းကို တ႐ုတ္က ကန္႔ကြက္ကာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခိုင္း

.

ေပက်င္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၃ ။             ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေနသည္ဆိုေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္က တစ္ဖက္သတ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ဆန္ရွင္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းအား တ႐ုတ္ဖက္က ပယ္ခ်လိုက္ကာ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္အတူ ႐ုရွကိုပါ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဆယ္ေက်ာ္ကို အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆန္ရွင္ခ်မွတ္ဘိုက္ျခင္းသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရး တင္းမာမႈ ေျဖရွင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေပက်င္းက ေျပာသည္။

"ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ မူေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ခ်မွတ္တဲ့ ဆန္ရွင္ေတြကို တ႐ုတ္က ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ တရားစီရင္တာမ်ိဳး လက္မခံပါ။"ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟြာခၽြင္ယင္းက ေပက်င္းရွိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"အေမရိကန္ကို ကၽြန္မတို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ခုလို အမွားလုပ္တာမ်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ။ ဒါမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။"ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္စီမံကိန္းမ်ား ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရွိေနသည္ဆိုကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွတို႔မွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆန္ရွင္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။