ဒ႐ုန္းျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပစၥည္းအေရာက္ပို႔စနစ္ တ႐ုတ္တြင္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေန

.

ေပက်င္း၊ ဇြန္ ၁၉ ။           ။ နည္းပညာေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ ေနရာယူႏုိင္ေရး စိုင္းျပင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ နယ္ေျမေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈကို မၾကာမီ ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံ တ႐ုတ္၏ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈက ျမင္ေနက် စနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ တြင္က်ယ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ုိင္ ၃၀ တြင္ ေလးခ႐ုိင္၌ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈကို ၀န္ေဆာင္ေပးေနေသာ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး JD.com က လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိသည္။

“အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ မေကာင္းမြန္တဲ့၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အားနည္းတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြထိ ဒ႐ုန္းပစၥည္းပို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။   ေက်းလက္ေဒသေတြအထိ ဒ႐ုန္းနဲ႔ ပုိ႔ေဆာင္မႈဟာ အကုန္အက်ေတာ့ မ်ားမွာျဖစ္တယ္။”ဟု JD ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဂ်ိဳ႕ဂါတနာက EFE သို႔ ေျပာခဲ့သည္။

ျပည္သူ သန္း ၁၀၀ နီးပါး ေနထိုင္ရာ စီခၽြမ္ျပည္နယ္တြင္ ဒ႐ုန္းမ်ားအတြက္ ေလဆိပ္ ၁၅၀ ကို သုံးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ဟုလည္း JD က ဧၿပီလအတြင္း ေၾကညာထားသည္။

တ႐ုတ္၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ေခတ္ေျပာင္းနည္းပညာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေသာ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပစၥည္းအေရာက္ပို႔စနစ္ ျဖန္႔ၾကက္ ေရာက္ရွိပါက သာမန္လမ္းေဟာင္း ပစၥည္းတင္ပို႔မႈစနစ္မွ ကုန္က်စရိတ္၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက ေျပာခဲ့သည္။