ကမၻာ့သတင္း

1 month 4 days ago
2,836 Hits

တူရကီတြင္ က်င္းပသည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား စည္းေဝးေတြ႔ဆုံၾကရာ အာဒိုဂန္က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း