ကမၻာ့သတင္း

1 day 18 hours ago
1 Hit

ဗလီႀကီးအား ဗုံးခြဲလိုက္ျခင္းသည္ အိုင္အက္စ္တို႔က ၎တို႔၏ ရႈံးနိမ့္မႈကို တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အီရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုင္ဒါအယ္လ္အဘာဒီက ေျပာသည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း