သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္ အပိုင္း (၁)

ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္ ခရီးသြား အစီအစဥ္ကုိ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ည ၉ နာရီသတင္းအၿပီးႏွင့္ တနလၤာေန႔ မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီခြဲတို႔တြင္ MRTV Channel မွ ပံုမွန္ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။