ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ (အပိုင္း ၂)

ဒီတပတ္ မဇၥ်ိမရဲ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္လို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအပါအ၀င္ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ သတင္းစာဆရာ ဦးသီဟေစာအပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း အားျဖည့္ထားၾကပါတယ္။

အပိုင္း (၁) http://mizzimaburmese.com/video/6104