ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ (အပိုင္း ၁)

ဒီတစ္ပတ္ ဇၥ်ိမရဲ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္လို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအပါအ၀င္ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဘိုဘိုဦး၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခိုင္ခိုင္ဆု၊ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္လင္းဦး၊ Action Aid မွ မန္ေနဂ်ာ မခင္သႏၱာတို႔က ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ သတင္းစာဆရာ ဦးသီဟေစာအပါအ၀င္ အားျဖည့္ထားပါတယ္။

အပုိင္း (၁) https://youtu.be/IfszJ4BHYkI