ကြ်န္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ (ခိုးမႈနဲ႔ တရားစြဲခံရတဲ့ အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္)

ကၽြန္မတို႔အတြက္ဥပေဒ အစီစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးခ်င္တာကေတာ့ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္မွာ ဆိုင္အကူအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္က ခိုးမႈနဲ႔ တရားစြဲခံခဲ့ရတဲ့အမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

(အမႈျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း) 

"ဆိုင္ကို မုန္႔ဟင္းရည္အိုးလာပို႔ခိုငး္ခိ်န္မွာ လမ္းမွာဖိတ္က်လို႔ဆိုၿပီး ဆိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးက မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုဆူပူႀကိမ္းေမာင္းရိုက္ႏွက္ပါတယ္။ ဒါကိုေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ေနာက္တေန႔မနက္ ဆိုင္ေစာေစာခင္းခ်ိန္မွာေတာ့ မိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္က သူတုိ႔မိဘေတြေနထိုင္ရာ ဒလဘက္ျခမ္းကိုထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုထြက္ေျပးခ်ိန္မွာလည္း အိမ္ရွင္က အလုပ္လုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ေပးထားတဲ့ Keypad တယ္လီဖုန္းေလးတစ္လံုးနဲ႔ ေငြက်ပ္တစ္ဆယ့္ကိုးသိန္းပါသြားပါတယ္ဆုိၿပီး အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းခဲ့ပါတယ္"။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကသလဲ ရႈစားၾကပါရွင္။ 

(အသိေပးျခင္း) 

အမႈျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းကုိ အနီးစပ္ဆံုး ျပန္လည္သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အမႈႏွင့္လံုးဝ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ထိခိုက္နစ္နာေစလိုျခငး္မရိွဘဲ ဥပေဒဗဟုသုတရရိွေစဖို႔ ရည္ရြယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။