ရန္ကုန္တြင္ STUDENT SHOW 2018 (ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္) ျပဳလုပ္မည္

လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၇ ခုေပါင္းၿပီး STUDENT SHOW 2018 (ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္) ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

STUDENT SHOW 2018 (ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္) ျပဳလုပ္မည္႔ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ Phandeeyar (ဖန္တီးရာ)ခန္းမတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားပူးေပါင္းၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/40469

႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ