အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ FDA ဝန္ထမ္းအမႈ မုဒိမ္းမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခုထပ္တိုးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား

FDA ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ခံခဲ့ရသည့္အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုဥပေဒအရာရွိက မုဒိမ္းမႈ ပုဒ္မႏွစ္ခု ထပ္တိုးေပးရန္ႏွင့္ အမႈအားဆိုင္းငံ့ေပးရန္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ယေန႔ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

သတင္း႐ိုက္ကူး/ တည္းျဖတ္- ရဲႏုိင္(ေလာက္ကိုင္)

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/40410