ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္တြင္ ျပသထားမည့္ ျမန္မာ့ပထမဆံုး သဲပန္းပုပြဲေတာ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ သဲပန္းပုပြဲေတာ္ကို ပါ၀င္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဲပန္းပုမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္ေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တရုတ္လူမ်ိဳးသဲပန္းပုပညာရွင္ မစၥတာဂ်ဴဟန္တန္က လာေရာက္ထုလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38796