ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP နိမ္႔က်လာမႈကို အေျဖရွာရန္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား ေဆြးေႏြး

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကေနၿပီးေတာ႔ GDP တုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ေလ်ာ႔လာခ႔ဲတယ္ေပ့ါေနာ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ World Bank ရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆိုရင္ေတာ႔ GDP တုိးတက္မႈ ႏႈန္းက ၆.၉ ေလာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္မွာေပ့ါေနာ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက တုိင္းျပည္ရဲ႕အခရာျဖစ္တယ္။"ဟု ျမန္မာ႔အဖြဲ႕စည္းမ်ား တိုးတက္ျမွင့္တင္ေရးပညာရွင္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ရဲေဇာ္က ေျပာသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP တိုးတက္မႈႏူန္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၈.၄ ၊ ၂၀၁၄ တြင္ ၇.၉ ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ၆.၉၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၅.၈ ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၆.၄ ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၆.၇ အသီးသီးရိွခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၆.၉ အျဖစ္ ရွိေနမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ရိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-မ်ဳိးျပည့္သင္း

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/38771