ၿမိတ္ကြ်န္းစုထြက္ ေရႊအိုေရာင္ ျမန္မာ့ပုလဲ လူႀကိဳက္မ်ား၍ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ရန္ သုေတသန လုပ္သြားမည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိတ္ကြ်န္းစုႏွင့္ ေကာ႔ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရိွ ကြ်န္းမ်ားတြင္ ေမြးျမဴလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ပုလဲမ်ားအနက္ ေရႊအိုေရာင္ပုလဲကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

႐ိုက္ကူး-ဒီမိုးေသြး (ၿမိတ္)

တည္းျဖတ္-မ်ိဳးျပည့္သင္း
သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38469