ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထား

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၅၂ ေယာက္၊ ျဖစ္စဥ္မွာ(ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သူ) ၂၉၂ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၃၈၄ ကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး အဆိုပါသူမ်ားထဲမွ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူထားျခင္း ၂၄၈ မႈ ရိွေနကာ အျခား လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လ၀ကမႈ၊ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ စေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းထြန္းက ဆိုသည္။

ရိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္- ေဇယ်ာေမာ္

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38170