ဧရာ၀တီတိုင္းရိွ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ား တင္းၾကပ္စြာ အေရးယူရန္ တိုင္းအစိုးရသို႔ တင္သြင္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္းၾကပ္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသုိ႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

“ ဘယ္ျမိဳ႕ဘယ္ရြာေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္သူ႔ေမးေမး၊ လုပ္ေနတာေတြကို သိေန၊ ၾကားေနရရက္နဲ႔ ျပည္သူ ေတြက အမုန္းခံ ျပီး၊ အႏၱရာယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္ရမလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို တာ၀န္ရိွသူေတြ မသိတာ လား။ ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းစရာျဖစ္ေနသလို အံ့ၾသရပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုက အစဥ္အလာအရ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု အဆို႐ွင္ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ဦးမိ်ဳးၫြန္႔က အဆိုတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ေလာင္းကစားျခင္းကို အေျခခံ၍ ရပ္ရြာ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားကိုပါ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအင္းအား လုံေလာက္မႈအားနည္းျခင္းအေပၚကို အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္သူေတြ ႏွစ္သိမ့္ခံေနရတာလဲဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး အသိျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ယင္း အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

ရိုက္ကူး-စည္သူေမာင္ေမာင္