မူးယစ္ေဆးစြဲလူငယ္မ်ား ေဆးျဖတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ ရရိွေရးအတြက္ စင္တာတစ္ခုမွ အကူညီေပးေန

မူးယစ္ေဆးစြဲေနသည့္လူငယ္မ်ားကို ေဆးျဖတ္ေပးကာ အလုပ္အကိုင္ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ိဳးကို ဟားဗတ္(စ္) လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စင္တာက ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစင္တာ၏  “မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အကူအညီ ပံ႔ပိုးကူညီျခင္းစီမံကိန္း” ၿပီးစီးေအာင္ျမင္မႈ အထိမ္းအမွတ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ City Star Hotel ၌ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

“အေရးႀကီးတာက မူးယစ္ေဆး၀ါးသူကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႔ဆႏၵအေပၚပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပင္ပက တုိက္တြန္းလို႔ ၊ သူငယ္ခ်င္းက လာခိုင္းလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႔ဆႏၵ ရွိတဲ႔သူ မွန္သမွ်ကို ၾကိဳဆိုပါတယ္”ဟု ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္တူးေခါင္ က ေျပာသည္။

ရိုက္ကူး /တည္းျဖတ္ - မ်ိဳးျပည့္သင္း