ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မအူပင္ခ႐ိုင္၌ ယာဥ္တိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြား

မအူပင္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးက ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

 "ယာဥ္တိုက္မႈအျဖစ္မ်ားတာ မအူပင္ခ႐ိုင္ေပါ့ ။ ဒုတိယက ပုသိမ္ခ႐ိုင္ပါ၊ယာဥ္တိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္က ႏွစ္ပိုင္းေဆာင္ရြက္တယ္ ပညာေပးေဟာေျပာမႈန႔ဲ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္တယ္ပိုင္းေပါ့ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္တယ္၊ အေရးယူတယ္။ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္တာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အရန္မီးသတ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြန႔ဲစစ္ေဆးတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္န႔ဲ မညီၫြတ္ရင္ အမႈဖြင့္ၿပီး တရား႐ုံးကို တရားစြဲတင္ေဆာင္ရြက္တယ္၊လိုင္စင္ စတင္ ထုတ္ေပးခ်ိန္မွာ က.ည.န႐ုံးေတြမွာ ပညာေပးမႈေတြလုပ္ပါတယ္ ။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းေတြ အႏၲရာယ္ကင္းသြားလာႏိုင္ေအာင္ ပညာေပးပါတယ္၊မႈခင္းပညာေရးလုပ္တ့ဲ အခါမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်းရြာေတြမွာ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔ အတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္းမလိုက္နာလို႔ ေသဆုံးခ့ဲတယ္ျဖစ္ရပ္ေတြ ဒဏ္ရာရတ့ဲျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပသ အသိပညာေပးပါတယ္” ဟု ဒုတိယရဲမႉးႀကီးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ မအူပင္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္မွဳ ၆၂မႈျဖစ္ပြားၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၉၇ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၈ ဦး ရိွၿပီး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၅၉ မႈ၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၀၇ ဦးႏွင့္ေသဆုံးသူ ၁၂ဦး ရိွခ့ဲသည္။ 

ရိုက္ကူး-စည္သူေမာင္ေမာင္