ဦးေဆာင္မႈအခန္း႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ အမ်ားႀကီးႀကိဴးစားရဦးမည္

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္း႑၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရ ဦးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဴအခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

" အမ်ိဳးသမီးေတြ ဦးေဆာင္မႈအခန္း႑မွာပါ၀င္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ႔ေနရာေတြမွာပါ၀င္လာဖို႔ အဓိကဦးေဆာင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဦးေဆာင္မႈအခန္း႑မွာပါ၀င္လာဖို႔ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။

ရိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - စိုးသူေအာင္