ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ အ႐ႈံးေပၚ

ပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းဟာ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ အ႐ႈံးေပၚေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးခမ္းေအာင္က ဒီေန႔မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ အခုလိုအ႐ႈံးေပၚခဲ့တာဟာ ၀န္ထမ္းစားရိတ္နဲ႔ ပင္စင္စားရိတ္ေတြအေပၚမွာ ကုန္က်စားရိတ္ေတြ မ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္အျပင္ စာနဲ႔ ပါဆယ္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ခအေပၚမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က အရႈံးခံၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဆုိပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္သူရက ေျပာျပထားပါတယ္။