ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္းက အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္

"ဒီႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ ေတြေရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကို ဖန္တီးေပးသြားမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းအသစ္က ေန တဆင့္ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ ဖိတ္ေခၚဆြဲေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္ စားဖြယ္ေနရာအသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္လာႏိုင္ျခင္းေတြ အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑မွာ ပါ၀င္သြား ႏုိင္ မယ့္ အဓိကက်တဲ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပါ၀င္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ ထားပါတယ္"ဟု မုတၱမဟုိးဒင္းလီမိတက္၏ ဥကၠဌ ဦးရန္ေဟာ္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးဧရိယာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ Central Transport  Development Consortium က ဦးစား ညွိႏိႈင္းမႈျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။ 
 
ယခုစီမံကိန္းမွာ မီးရထားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ အျခားေသာအမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစုံစုေ၀းရာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အခ်ာေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာမည့္အျပင္၊ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္လည္း ေရွးမူလက္ရာ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္လက္ရာ ဘူတာရံုအသစ္ကို အခ်ိဳးက်နစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

အမ်ားျပည္သူ တန္ဖိုးထားတဲ့(၁၉၅၄) ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိရန္ကုန္ဘူတာႀကီး အေဆာက္အအံုကိုလည္း ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ (၂၁) ရာစု၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ လက္ရာတစ္ခုအျဖစ္ အထင္ကရျဖစ္လာမည့္ ဗိသုကာ အေခၚ ‘rotunda’ ဟုေခၚသည့္ ဘဲဥ ပံုသ႑ာန္အမိုးခံုးႏွင့္ မီးရထားဘူတာရံုအသစ္တို႔ကိုလည္း မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ အုပ္မိုး၍ ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ထူးျခားလွပတဲ့အေဆာက္အဦတစ္ခုျဖစ္လာမယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ Central Transport  Development Consortium ဘက္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။