တ႐ုတ္၏ ပုိးလမ္းမစီမံကိန္းမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ အသုံးခ်ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုိအပ္

၂၁ ရာစု ပုိးလမ္းမစီမံကိန္းလို႔ တင္စားထားတဲ့  One Belt One Road စီးပြားေရးစႀကၤန္စီမံကိန္းဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကမၻာႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀  ေက်ာ္မွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ စီမံကိန္း ၉၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉၀ ဘီလီယံေလာက္အထိ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း စီမံကိန္းအတြင္း ပထ၀ီအေနအထားအရ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာရွိေနတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအခြင့္အလမ္းကို တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔  လုိအပ္ေနတယ္လို႔ ISP-Myanmar ရဲ႕ Lead Researcher ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။