မုဒိမ္းမႈမွန္သမွ် ေသဒဏ္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

အစား၊ အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္မႈကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA ) မွ ဒု ဦးစီးမွဴး အမ်ိဳးသမီးကို သတ္ျဖတ္သည္ ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ အငွားယာဥ္ေမာင္း မ်ိဳးေဇာ္ဦး၏ ရံုးခ်ိန္းတြင္ မုဒိမ္းမႈမွန္သမွ် ေသဒဏ္ေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-စိုးသူေအာင္

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/37150