ပလက္ေဖာင္းေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ စစ္ေတြၿမဳိ႕

ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမဳိ႕ေတာ္ စစ္ေတြမွာ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖာင္းေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါတယ္။

ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပလက္ေဖာင္းေတြ ပ်က္စီးေနၾကသလုိ လမ္းဝဲယာတစ္ဘက္စီမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေစ်းသည္ေတြရဲ႕ တုိးခ်ဲ႕ ေနရာယူမႈေတြက လမ္းေလွ်ာက္သူေတြကုိ အခက္ေတြ႔ေစပါတယ္။

ဒီလုိ အခက္ခဲကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူေတြဟာ ကားလမ္းမကုိ အသုံးျပဳေနရၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားမႈကုိ ဦးတည္လာႏုိင္ေစပါတယ္။

အျပည့္အစုံကုိေတာ့ RiA က ထုတ္လုပ္တဲ့ ယခု ႐ုပ္သံမွာ ၾကည့္ရႈခံစားရမွာပါ။